ข้อมูลงานวิจัย
ชื่องานวิจัย   
   การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยว ในวิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการท่องเที่ยว
ผู้ทำงานวิจัย   
   นางเอื้อมพร ธาตุทาเล
เอกสารงานวิจัย   
Dowload เอกสาร
ผู้เข้าชม   
  478 คน
ผู้โหลดเอกสาร   
  319 คน